Mariusz Kowalski

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków od 2009r. Studia wyższe w  Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej w Zielonej Górze. Dyplom w pracowni rysunku prof. Izabeli Gustowskiej. Studia podyplomowe z grafiki komputerowej na Politechnice Zielonogórskiej.

Uprawiane dziedziny  : rysunek, rysunek cyfrowy, malarstwo sztalugowe, malarstwo cyfrowe, film, grafika komputerowa, formy przestrzenne

Prezentowane prace są efektem zafascynowania się możliwościami grafiki cyfrowej. To odmienne od klasycznych – medium, które w postaci graficznego oprogramowania i tabletu, staje się równoprawnym narzędziem w procesie tworzenia. Spod elektronicznego piórka wyłaniają się pełne fantazji obrazy kreowanej na nowo rzeczywistości, w której dominują elementy przyrody przeplatające się z fantastyczną wizją innego świata. Wydawać by się mogło , że technika komputerowa to jedynie zimne i bez wyrazu narzędzie, które dyktuje swoje warunki i samo decyduje o efekcie końcowym wygenerowanej myśli twórczej. Nic bardziej mylnego. Program graficzny traktuję bowiem jak nowoczesny pędzel lub ołówek, który równie posłusznie przenosi moje wizje na ekran monitora, co tradycyjne narzędzia na blejtram czy papier. Wirtualne krainy, wszechświat, nowe technologie… to wszystko jest poszukiwaniem i jakby zaproszeniem do odnalezienia nowego miejsca kontemplacji artystycznej wizji nowego świata.

Tak oto pojawia się nowy aspekt natury tworzenia, digital art , zawarty w budującej się na nowo relacji:  twórca człowiek – odtwórca maszyna , gdzie maszyna, jaką jest komputer,  staje się narzędziem do poruszania się w cyberprzestrzeni a więc w obszarze jak najbardziej sprzyjającym realizacji form fantasy. A to , mnie – twórcę, w tym warsztacie pracy najbardziej pasjonuje.