GALERIA PRO ARTE

Doroczna prezentacja twórczości artystów nowoprzyjętych w szeregi Okręgu Zielonogórskiego ZPAP.

Artyści biorący udział w wystawie:

Mariusz Kowalski (1969 – ); absolwent Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej w Zielonej Gorze (dyplom w pracowni rysunku prof. Izabeli Gustowskiej), studia podyplomowe z grafiki komputerowej na Politechnice Zielonogorskiej.

Magdalena Łazar-Massier (1976 – ), absolwentka Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej w Zielonej Gorze (2001) i Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Wydział Malarstwa 2008). Uprawia: video, malarstwo, rysunek.

Klaudia Mostowik (1983 – ), absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, następnie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (pracownia malarstwa profesora Stanisława Rodzińskiego). Uprawia malarstwo olejne i pastel.

Krystyna Prządka (1959 – ), absolwentka Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu (dyplomy z wyrożnieniem z malarstwa sztalugowego w pracowni prof. W. Dudkowiaka oraz malarstwa w architekturze w pracowni prof. A. Łubowskiego).Artysta plastyk i pedagog. Uprawia malarstwo.

Katarzyna Szurkowska absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Zielonogorskim (dyplom w 2002 roku z rysunku w pracowni profesora Zenona Polusa). Związana ze środowiskiem artystow zielonogorskich od 2008 roku. Uprawia malarstwo, rysunek i projektowanie przestrzenne.

Patrycja Wilczek (1978 – ), absolwentka Uniwersytetu Zielonogorskiego (dyplom z malarstwa w 2003 r.) i Uniwersytetu Rennes 2 (Francja, dyplom w 2004 r.). Pracuje w Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogorskiego.

Kuratorem wydarzenia jest Igor Myszkiewicz